Loading...
Force Majeure försäkring 2021-01-19T12:57:26+00:00

Pandemi & katastrofförsäkring blir valbart för alla atleter på våra tävlingar. I fall en global pandemi eller katastrofevent händer i Sverige, var de svenska myndigheternas restriktioner förhindra genomförande av en tävling hos oss – kan atleterna få återbetalad hela tävlingsavgiften. Kravet måsta skickas till oss på email senast 4 veckor innan tävlingsstarten. Detta gäller oavsett om tävlingen blir flyttad eller inställd.

Försäkringen koster enbart 90 SEK för hela teamet.

Försäkringen blir valbar vid anmälan till tävlingen.