Standarder 2018-12-02T20:21:54+00:00
Loading...

Kronan Throwdown är en svensk tävling med professionell setup och med arvoderade domare och funktionärer.

Alla woddar kommer vara utmanande men ingenting du inte provat i din box innan. Workouterna programmeras så att det inte bara handlar om ren styrka, utan mer om smartness, teamwork och framför allt bra kondition.

Eftersom det är en skalad / intermediate tävling och för masters, kommer vi inte ha någon hög nivå på gymnastiska övningar (ex. inga chest to bar pull ups, inga muscle up, handgång). Det kommer heller inga maxlyft i snatch.

Observera! Nedanstående angivelser är inte nödvändigtvis exakt de övningar och repetitioner som kommer att förekomma under tävlingen. Se dem i stället som riktlinjer på vad du bör klara av för att kunna genomföra tävlingen på ett bra och rolig sätt. Om du siktar på att vinna eller nå finalen behöver du antagligen kunna hantera tyngre vikter och fler repetioner än såhär.

  SKALAD/35+ MASTERS 45+
  HERR DAM HERR DAM
Marklyft 90 kg 70 kg 80 kg 60 kg
Thrusters 42,5 kg 30 kg 40 kg 25 kg
Overhead squat 40 kg 30 kg 35 kg 25 kg
Clean 60 kg 40 kg 50 kg 35 kg
Snatch 45 kg 30 kg 35 kg 25 kg
Overhead utfall 30 kg 20 kg 30 kg 20 kg
Shoulder to overhead 60 kg 40 kg 45 kg 30 kg
KB Goblet squat 24 kg 16 kg 24 kg 16 kg
KB snatch 24 kg 16 kg 24 kg 16 kg
KB SDHP 32 kg 24 kg 32 kg 24 kg
KB step ups 24 kg 16 kg 24 kg 16 kg
Boxhopp 60 cm 50 cm 60 cm 50 cm
Minst en av lagmedlemmarna ska klara av (obrutet):
Pullups 5 3 5 3
Double unders 10 10 10 10
Toes to bar 5 3 3 3