Standards 2018-08-30T21:13:49+00:00
Loading...

Kronan Throwdown är en svensk tävling med professionell setup och med arvoderade domare och funktionärer.

Alla woddar kommer vara utmanande men ingenting du inte provat i din box innan. Workouterna programmeras så att det inte bara handlar om ren styrka, utan mer om smartness, teamwork och framför allt bra kondition.

Eftersom det är en skalad tävling och för masters, kommer vi inte ha någon hög nivå på gymnastiska övningar (ex. inga chest to bar pull ups, inga muscle up, handstand push up eller handgång). Det kommer heller inga maxlyft i snatch eller andra olympiska lyft. 

Observera! Nedanstående angivelser är inte nödvändigtvis exakt de övningar och repetitioner som kommer att förekomma under tävlingen. Se dem i stället som riktlinjer på vad du bör klara av för att kunna genomföra tävlingen på ett bra och rolig sätt. Om du siktar på att vinna eller nå finalen behöver du antagligen kunna hantera tyngre vikter och fler repetioner än såhär.

/th>

  Master & Junior
  Master MALE/FEMALE Junior MALE/FEMALE
Deadlifts 90 / 70 kg 90 / 70 kg
Thrusters 42,5 / 30 kg 42,5 / 30 kg
Overhead squat 45 / 30 kg 45 / 30 kg
Clean 60 / 45 kg 60 / 45 kg
Snatch 45 / 30 kg 45 / 30 kg
Overhead lunges 40 / 30 kg 40 / 30 kg
Shoulder to overhead 60 / 45 kg 60 / 45 kg
KB Goblet squat 24 / 16 kg 24 / 16 kg
KB snatch 24 / 16 kg 24 / 16 kg
KB SDHP 24 / 16 kg 24 / 16 kg
KB step ups 24 / 16 kg 24 / 16 kg
Box jumps 60 / 50 cm 60 / 50 cm
Pullups 7 / 5 7 / 5
Double unders 15 / 10 15 / 10
Toes to bar 7 / 5 7 / 5
Double unders 15 / 10 15 / 10
Dummbell snatch 22,5 / 15 kg 22,5 / 15 kg.
Dummbell thruster 22,5 / 15 kg 22,5 / 15 kg
Dummbell lunges 1 x 22,5 / 15 kg 1 x 22,5 / 15 kg.
In the finals
HSPU Yes Yes
Rope Climb Yes Yes